TECHNIK HANDLOWIEC z elementami e-commerce

Technik handlowiec to zawód dla osób aktywnych, operatywnych, sprawnie komunikujących się, potrafiących szybko rozwiązywać napotkane problemy, otwartych na innowacje, uczciwych, gotowych do ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Technik handlowiec to kierunek dla uczniów, którzy interesują się mechanizmami rynkowymi, marketingiem, reklamą i promocją.


Technik handlowiec

 • organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie handlowym oraz produkcyjno-usługowym,
 • analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów,
 • bada możliwości wzrostu udziału firmy w rynku, wejścia na nowe rynki zbytu, w tym na rynki zagraniczne,
 • identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady
  i skuteczne formy marketingu,
 • prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu i sprzedaży towarów oraz usług,
 • analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów
  i usług oraz koszty działalności handlowej,
 • zna różne formy i techniki sprzedaży ,
 • bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku,
 • oblicza rentowność sprzedaży, zyski i straty, podatki.

W naszej szkole nauczysz się podstaw handlu elektronicznego.
Będziesz wiedział, czym jest skuteczna reklama oraz efektywny marketing w sieci oraz tego, jak zbudować od podstaw sklep internetowy.

W trakcie nauki przygotowujemy do zdania egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji:
HAN.01 Prowadzenie sprzedaży,
HAN.02. Prowadzenie działalności handlowej,

Absolwent znajdzie pracę w kraju i za granicą jako

 • kierownik jednostki handlowej,
 • menedżer produktu,
 • przedstawiciel handlowy
 • pracownik działu marketingu,
 • pracownika działu sprzedaży,
 • pracownik agencji reklamowej,
 • pracownik działu obsługi klienta,
 • sprzedawca usług finansowych
 • doradca klienta,
 • merchandiser.
Skip to content