Nauczyciele

mgr Marek Babik –
Dyrektor

mgr inż. Magdalena Gaudyn –
V-ce Dyrektor
mgr Marta Bagińska-Chmura

mgr Aneta Chrapkowicz

mgr inż. Magdalena Bałys
mgr Dorota Gibas
mgr inż. Ewa Górkiewicz
mgr Grażyna Gwoździewicz
mgr Magdalena Hodur
mgr Barbara Jastrzębska

mgr. Iwona Kapela
mgr Jacek Kocemba
mgr Paweł Kopaczewski
mgr Elżbieta Krupnik

mgr Teresa Kupczak
Agnieszka Kurek
mgr Małgorzata Kurek
mgr Anna Kurzydło
mgr Angelika Łysoń
mgr Anna Macierzyńska-Cepcer
mgr Sylwia Makuch
mgr Elżbieta Mastek
mgr Olgierd Morawski
mgr Marta Mosór
mgr inż. Monika Niedziela
ks. Wojciech Olesiński
mgr Barbara Panek
mgr Monika Pasiut
mgr Joanna Przybek
mgr Alina Radwan
mgr Dorota Romanek
mgr Joanna Rzońca
mgr Daria Skalska-Węglarz
mgr Dorota Włodarczyk
mgr Małgorzata Wojewodzic
mgr Anna Wojtyła-Żydek
mgr Bernadeta Zacny
mgr Kinga Zając
Skip to content