Nasza szkoła rozpoczęła właśnie współpracę z Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Przedmiotem współpracy jest realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych, promocyjnych, szkoleniowych, rozwojowych i innych.. Będzie to m. in.

  1. organizowanie seminariów, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleniowych itp.,
  2. spotkania konsultacyjne przedstawicieli obu jednostek w sprawach działalności organizacyjnej, dydaktycznej i promocyjnej,
  3. wsparcie przy tworzeniu nowych kierunków oraz programów kształcenia uwzględniających zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  4. umożliwienie realizacji badań, postaw i oczekiwań uczniów w kontekście ich rozwoju zawodowego,
  5. wspieranie inicjatyw i innowacji edukacyjno-dydaktycznych,
  6. tworzenie ram do organizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych.

Od wielu lat współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Działania w ramach tej współpracy dotyczą zawodu technik logistyk. Został przygotowany m. in projekt klasy akademickiej dla kierunku technik obsługi portów i terminali

This will close in 0 seconds

Skip to content