Dyrekcja szkoły

Dyrektor Szkoły mgr Marek Babik przyjmuje strony

poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00

piątek w godz. 9:00 – 11:00


Wicedyrektor Szkoły mgr inż. Magdalena Gaudyn

Skip to content