Dyrekcja szkoły

Dyrektor Szkoły
mgr Grażyna Gwoździewicz
Wicedyrektor
mgr inż. Magdalena Bałys

Dyrektor Szkoły przyjmuje strony

środa w godz. 15:00 – 17:00

piątek w godz .9:00 – 11:00


Kontakt telefoniczny

Dyrektor +48 575 565 111

Wicedyrektor +48512 234 448