Historia

Dekretem z dnia 5 lipca 1949r Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Departament Kadr Szkolnictwa Zawodowego – powołało naszą szkołę ustalając jej pełną nazwę: SZKOŁA PRZEMYSŁOWA PAуSTWOWYCH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO W ANDRYCHOWIE.

Na stanowisko dyrektora powołano Tadeusza Wolfa i powierzono mu zorganizowanie szkoły. Szkoła kształciła uczniów w zawodach przędzalnika i tkacza. Uczniowie oprócz nauki teoretycznej i praktycznej, uczestniczyli często w wycieczkach turystycznych i rajdach. Do Szkoły na spotkania z młodzieżą zaproszeni byli sławni i ciekawi ludzie, np. Gustaw Morcinek, weteran II wojny światowej. W szkole działał: chór, zespół taneczny, organizowano liczne zawody sportowe.

21.06.1950 r. Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie, w których uczniowie pobierali naukę zawodu, otrzymały nazwę : Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego (AZPB).

1 grudnia 1951 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Nowym dyrektorem Szkoły została p. Maria Filipecka. Szkoła nadal uczestniczyła aktywnie w życiu miasta i Zakładu. W czasie wakacji organizowane były obozy harcerskie, wędrowne. Młodzież wykonywała pomoce naukowe – eksponaty włółkiennicze, które prezentowane były na licznych wystawach w Andrychowie, Krakowie, Bielsku. Szkoła nadal słynęła z licznych wycieczek, które sponsorowały AZPB. Ulubionym celem wędrówek były góry -“ Beskidy, Tatry, Pieniny.

29 kwietnia 1973 r. AZPB wręczyło Szkole sztandar. Był to moment bardzo uroczysty i wzruszający. Obecna nazwa Szkoły brzmiała : Zasadnicza Szkoła Włókiennicza przy AZPB. W tym czasie tj. od roku szkolnego 1972/1973 dyrektorem Szkoły został mgr inż. Bogumił Jędryka.

W roku szkolnym 1973/1974 powołane zostało Technikum dla Pracujących i Średnie Studium Zawodowe. Szkoła przybrała nazwę: Zespół Szkół Włókienniczych. Pracownicy zakładu, szczególnie ci na stanowiskach kierowniczych uzupełniali swoje wykształcenie. Szkoła kontynuowała tradycje – zarówno pod względem kierunku kształcenia jak i pielęgnowania upodobań do górskich wędrówek. Uczniowie uczestniczyli w licznych akademiach, pochodach. Często gościła w Zakładowym Domu Kultury w Andrychowie na koncertach, spektaklach, wystawach.

W 1991 roku dyrektorem Szkoły został mgr Józef Sikora. Szkoła zmieniła swój profil.
W zakresie kształcenia zawodowego poszerzyła się o kierunki:
– krawiectwo lekkie,
– fryzjer,
– sprzedawca,
– aparatowy przetwórstwa mięsnego,
– stolarz.
W roku szkolnym 1997/1998 otworzono klasę pierwszą Technikum Odzieżowego, natomiast rok później młodzież może kształcić się w technikum dla dorosłych o profilu handlowym (sprzedawca).

Od 1 września 1999 roku dyrektorem Szkoły jest mgr Maria Bartosz-Skorupa. Szkoła, choć nadal jeszcze pracuje w trudnych warunkach lokalowych liczy obecnie ponad 600 uczniów i słuchaczy szkoły zasadniczej i technikum. Budynek szkolny został częściowo wyremontowany, wymieniono dach, udostępniono do nauki i odremontowano kilka sal lekcyjnych, sanitariaty w Szkole. Oddano do użytku uczniów nową salę komputerową.

Młodzież projektuje kolekcje mody, które prezentuje na pokazach rodzicom, w środowisku itp.
Do tradycji należy organizowanie konkursów wśród młodzieży : „Sprawny w Zawodzie”
Przyszłość Szkoły uzależniona jest od potrzeb rynku pracy i skutków wprowadzanej reformy edukacyjnej.

W opinii rodziców i środowiska Szkoła jest przyjazna dla uczniów. Panująca w niej atmosfera sprzyja wszechstronnemu rozwojowi młodego człowieka.

W dniu 13 października 2003 r. odbyło się uroczyste nadanie szkole patrona – św. Jadwigi Królowej. Uroczystość połączona została z poświęceniem nowego sztandaru oraz odsłonięciem obrazu patronki. Uroczystość uświetnili swą obecnością przedstawiciele władz oświatowych, przedstawiciele starostwa, gminy Andrychów, dostojnicy kościelni, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, nasi absolwenci, uczniowie i ich rodzice.

Fundatorem sztandaru jest Rada Rodziców uczniów naszej szkoły.

Autorką obrazu św. Jadwigi Królowej jest Aneta Wiktor – absolwentka ASP w Krakowie.
Fundatorem obrazu jest ks. z parafii św. Macieja w Andrychowie St. Wójcik – katecheta naszej szkoły. Oprawę obrazu wg projektu księdza proboszcza parafii św. Macieja prałata Stanisława Czernika wykonał i ufundował pan Józef Smaza – stolarz andrychowski, nauczyciel zawodu uczniów naszej szkoły.

This will close in 0 seconds

Skip to content