Zapraszamy

Z dniem 1 lutego weszło w życie rozporządzenie MEN, zgodnie z którym dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego. W naszej szkole będą odbywały się próbne matury. Prosimy o zachowanie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole (maseczki, dezynfekcja rąk, dystans.