Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie włączył się w realizację projektu „Dam radę! – Я впораюся!”. Liderem projektu jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Realizowane przedsięwzięcie ma na celu wsparcie uchodźczyń/ców, którzy przybyli do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022r. i próbują odnaleźć się na polskim rynku pracy. Dodatkowo beneficjenci projektu będą objęci wsparciem doradcy zawodowego, pośrednika jak i specjalisty ds. integracji.

Dzieło Kolpinga zorganizuje również kursy zawodowe oraz naukę języka polskiego, które pozwolą adresatom projektu na szybszą integrację i znalezienie pracy.

Chcąc zapewnić uczestnikom projektu łatwiejsze wejście na rynek pracy Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaoferuje pracodawcom możliwość spotkania ze specjalistami w zakresie zatrudnienia uchodźców w Polsce.

            W ramach projektu „Dam radę! – Я впораюся!” wolontariusze Zespołu Szkół nr 2 zorganizują warsztaty dla ukraińskich dzieci w wieku szkolnym. Przybliżą polską kulturę oraz pokażą ciekawe miejsca w środowisku lokalnym.

Wszystkie działania odbywają się w Wadowicach.

Więcej szczegółów: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551494870441  
lub tel.: 12 4187783

e-mail: as.wadowice@kolping.pl 

Zapraszamy również osobiście do Centrum Wsparcia Kolping w Wadowicach, przy ul. Sienkiewicza 7 (codziennie w godz.: 9.00 -17.00)

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Okres realizacji projektu: 01.08.2023r. – 31. 03. 2024 r.

Раді повідомити, що Шкільний комплекс No2 ім. Святої Королеви Ядвіги в Андрихові взяв участь у реалізації проекту «Dam radę! – Я впораюся!». Керівник проєкту – Центральна Асоціація Праці Кольпінга в Польщі. Реалізований проєкт спрямований на підтримку біженок/ців, які прибули до Польщі з України після 24 лютого 2022 року та намагаються знайти свій шлях на польському ринку праці. Крім того, бенефіціарів проєкту підтримуватимуть кар’єрний радник, посередник у працевлаштуванні та спеціаліст з інтеграції.

Діло Кольпінга також організовуватиме професійні курси та курси польської мови, що дозволить реципієнтам проєкту швидше інтегруватися та знайти роботу.

Щоб забезпечити учасникам проєкту легший вхід на ринок праці, Центральна Асоціація Праці Кольпінга в Польщі запропонує роботодавцям можливість зустрітися з фахівцями у сфері працевлаштування біженців у Польщі.

             У рамках проєкту «Dam radę! – Я впораюся!» волонтери Шкільного комплексу №2 організовуватимуть майстер-класи для українських дітей шкільного віку. Вони познайомлять їх з  польською культурою та покажуть цікаві місця місцевого середовища.

Усі заходи відбуваються у Вадовіце.

Детальніше: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551494870441

або тел.: 12 4187783

електронна пошта: as.wadowice@kolping.pl

Також запрошуємо Вас особисто до Центру Підтримки Kolping у Вадовіцах за адресою ul. Sienkiewicza 7 (щодня з 9.00 до 17.00)

Проєкт фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів ЄЕЗ в рамках Програми Активні Громадяни – Регіональний Фонд

Термін реалізації проекту: 01.08.2023 р. – 31.03.2024 р.

This will close in 0 seconds

Skip to content