mgr Grażyna Gwoździewicz

Dyrektor

mgr inż. Magdalena Bałys

V-ce Dyrektor

mgr Anna Macierzyńska-Cepcer

język polski

mgr Dorota Gibas

przedmioty zawodowe

mgr inż. Magdalena Gaudyn

przedmioty zawodowe

mgr inż. Ewa Górkiewicz

przedmioty zawodowe

mgr Małgorzata Hodur

matematyka, fizyka

mgr Jakubowski Tomasz

przedmioty zawodowe

mgr Janicka Katarzyna

j. rosyjski, edukacja dla bezp.

mgr Jacek Kocemba

wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Kocemba

język rosyjski

mgr Kurek Małgorzata

przedmioty zawodowe

mgr Kurzydło Anna

matematyka

mgr Sylwia Makuch

język polski

mgr Elżbieta Mastek

język angielski

ks. Marian Mazurek

religia

mgr Chrapkowicz Aneta

język angielski

mgr Elżbieta Moskwik

przedmioty zawodowe

ks. Dariusz Pawlus

religia

mgr Pająk Maciej

przedmioty ekonomiczne

mgr Joanna Przybek

język niemiecki

mgr Alina Radwan

biblioteka, wiedza o kulturze

mgr Dorota Romanek

język niemiecki

mgr Joanna Rzońca

przedmioty zawodowe

mgr Daria Skalska-Węglarz

historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Aneta Stawowczyk

geografia

mgr Panek Barbara

język angielski

mgr Dorota Włodarczyk

wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Wojewodzic

przedmioty zawodowe

mgr Polak Anna

matematyka

Klaudia Wójcik

przedmioty zawodowe

mgr Bernadeta Zacny

pedagog

mgr Kinga Zając

wychowanie fizyczne

mgr inż. Monika Niedziela

informatyka

mgr Monika Ozdoba-Śliwa

chemia

mgr Ewelina Prus-Bizoń

plastyka

mgrDorota Stańczak

biologia