mgr Grażyna Gwoździewicz

Dyrektor

 

mgr Gaweda Małgorzata

V-ce Dyrektor

mgr inż. Magdalena Bałys

informatyka, przedmioty zawodowe

mgr inż. Magdalena Gaudyn

przedmioty zawodowe

mgr Dorota Gibas

przedmioty zawodowe

mgr inż. Ewa Górkiewicz

przedmioty zawodowe

mgr Małgorzata Hodur

matematyka, fizyka

mgr Jakubowski Tomasz

przedmioty zawodowe

mgr Janicka Katarzyna

j. rosyjski, edukacja dla bezp.

mgr Jacek Kocemba

wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Kocemba

język rosyjski

mgr Kurek Małgorzata

przedmioty zawodowe

mgr Kurzydło Anna

matematyka

mgr Anna Macierzyńska-Cepcer

język polski

mgr Elżbieta Mastek

język angielski

ks. Marian Mazurek

religia

mgr Andrzej Skowron

język angielski

mgr Elżbieta Moskwik

przedmioty zawodowe

ks. Dariusz Pawlus

religia

Andrzej Płonka

przedmioty zawodowe

mgr Joanna Przybek

język niemiecki

mgr Alina Radwan

biblioteka, wiedza o kulturze

mgr Dorota Romanek

język niemiecki

mgr Joanna Rzońca

przedmioty zawodowe

mgr Daria Skalska-Węglarz

historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Aneta Stawowczyk

geografia

mgr Ewa Wenzel-Jankowicz

przedmioty zawodowe

mgr Dorota Włodarczyk

wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Wojewodzic

przedmioty zawodowe

mgr inż. Monika Niedziela

informatyka, przedmioty zawodowe

Klaudia Wójcik

przedmioty zawodowe

mgr Bernadeta Zacny

pedagog

mgr Kinga Zając

wychowanie fizyczne