Dla Rodziców


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW ZA MIESIĄC WRZESIEŃ- LISTOPAD 2017 r.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 w Andrychowie, podsumowując 3 miesiące swojej działalności przedstawia Rodzicom Uczniów, Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej sprawozdanie za miesiąc wrzesień-listopad 2017r. Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach przeprowadzonych na zebraniu Prezydium Rady Rodziców w dniu 19 września 2017 r. W jej skład weszło 18 członków – przedstawicieli rodziców uczniów każdej z poszczególnych klas szkoły .Spośród 18 reprezentantów Trójek klasowych wybrano Przedstawicieli Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 w składzie:
1. Przewodniczący – Wojciech Bury
2. Zastępca – Łukasz Łysoń
3. Skarbnik – Tomasz Jordanek

W okresie od września do listopada zostały zorganizowane dwa spotkania Rady Rodziców (19 września, 7 listopada). W jednym z zebrań oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor mgr Grażyna Gwoździewicz oraz Pani Wicedyrektor mgr Katarzyna Jędrocha. Na rok szkolny 2017/18 Rada Rodziców wyznaczyła sobie następujące cele:
1. Konkurs na cegiełkę i kalendarz z okazji 70-lecia szkoły, (nagrody pieniężne za projekt)
2. Propozycja stypendiów dla każdego rocznika
3. Pomoc socjalna dla uczniów
4. Zakup sprzętu dla szkoły w ramach pomocy Rady Rodziców

W trakcie kadencji Rady w w/w okresie wpłynęły wnioski o dofinansowanie bądź sfinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone oraz zaopiniowane przez dyrektora szkoły.

NA RZECZ SZKOŁY: zakup materiału oraz uszycie tog dla uczniów,szkolenie nauczyciela, zakup zestawu krzeseł wraz z stolikami dla uczniów (przy sklepiku szkolnym), dofinansowanie zakupu choinki
NA RZECZ UCZNIÓW: zakup nagród na konkurs o patronie szkoły, sfinansowanie przejazdu dla uczniów na zawody powiatowe, dofinansowanie stoiska na targach spożywczych, dofinansowanie wyjazdu wolontariuszy na Narodowe Zaduszki, zakup książek na nagrody w konkursie „A ja widzę to inaczej”, pomoc socjalna dla ucznia, zakup główki treningowej na konkurs fryzjerski w Katowicach, zakup egzaminów próbnych z kwalifikacji, nagrody za projekt cegiełki i kalendarza (samorząd szkolny)

Sprawozdanie przygotował Przewodniczący Rady Rodziców-Wojciech Bury