Informacje o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Arkusze – TECHNIK LOGISTYK tutaj

Arkusze – TECHNIK HOTELARSTWA tutaj

Arkusze – TECHNIK HANDLOWIEC tutaj

Arkusze – TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH tutaj

Skip to content