Erasmus+

Projekt Erasmus+ zakłada zorganizowanie dwóch czterotygodniowych wyjazdów na praktyki zawodowe do Hiszpanii uczniów technikum o profilu logistycznym, hotelarskim, handlowym i fryzjerskim.

Staże zagraniczne będą odbywać się zgodnie z podstawą programową kształcenia zawodowego i będą uznane jako obowiązkowe praktyki uczniowskie. Zdobyte dzięki praktykom umiejętności zostaną potwierdzone międzynarodowym certyfikatem Europass – Mobilność, Europass CV oraz ECVET. W praktykach wezmą udział uczniowie wyłonieni w specjalnej rekrutacji. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie odbędą w szkole kurs przygotowawczy podzielony na moduły: językowy, zawodowy, kulturowy oraz przygotowanie z zakresu kompetencji interpersonalnych i społecznych.

Strona fb naszego Partnera