mgr Grażyna Gwoździewicz

Dyrektor

mgr inż. Magdalena Bałys

V-ce Dyrektor

mgr Anna Macierzyńska-Cepcer

język polski

mgr Dorota Gibas

przedmioty zawodowe


mgr inż. Magdalena Gaudyn

przedmioty zawodowe

mgr inż. Ewa Górkiewicz

przedmioty zawodowe

mgr Małgorzata Hodur

matematyka, fizyka

mgr Jakubowski Tomasz

przedmioty zawodowe


mgr Stachera Danuta

j. rosyjski

mgr Jacek Kocemba

wychowanie fizyczne

mgr Kurek Małgorzata

przedmioty zawodowe

mgr Kurzydło Anna

matematyka


mgr Sylwia Makuch

język polski

mgr Elżbieta Mastek

język angielski, przedmioty zawodowe

ks. Marian Mazurek

religia

mgr Bernadeta Zacny

pedagog, przedmioty zawodowe


mgr Chrapkowicz Aneta

język angielski

Agnieszka Kurek

przedmioty zawodowe

ks. Wojciech 0lesiński

religia

mgr Kinga Zając

wychowanie fizyczne


mgr Elżbieta Krupnik

plastyka, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Joanna Przybek

język niemiecki

mgr Alina Radwan

biblioteka, przedmioty zawodowe, wiedza o kulturze

mgr Dorota Romanek

język niemiecki, przedmioty zawodowe


mgr Joanna Rzońca

przedmioty zawodowe

mgr Daria Skalska-Węglarz

historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Monika Pasiut

geografia

mgr Panek Barbara

język angielski


mgr Dorota Włodarczyk

wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Wojewodzic

przedmioty zawodowe

mgr Polak Anna

matematyka

Klaudia Wójcik

przedmioty zawodowe


mgr Bagińska-Chmura Marta

biologia, podstawy przedsiębiorczości

mgr Dorota Zawiła

chemia

mgr Skolimowska Urszula

matematyka, fizyka

mgr inż. Monika Niedziela

informatyka


mgr Kozak Katarzyna

bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Kopaczewski Paweł

edukacja dla bezpieczeństwa