mgr Marek Babik

Dyrektor

mgr inż. Magdalena Gaudyn

V-ce dyrektor

mgr Grażyna Gwoździewicz

wychowanie fizyczne

mgr inż. Magdalena Bałys

informatyka, przedmioty zawodowe

mgr Anna Macierzyńska-Cepcer

język polski

mgr Dorota Gibas

przedmioty zawodowe

Mosór Marta

przedmioty zawodowe

mgr inż. Ewa Górkiewicz

przedmioty zawodowe

mgr Małgorzata Hodur

matematyka, fizyka

mgr Kurzydło Anna

matematyka

mgr Sylwia Makuch

język polski

mgr Jacek Kocemba

wychowanie fizyczne

mgr Kurek Małgorzata

przedmioty zawodowe

mgr Bernadeta Zacny

pedagog, przedmioty zawodowe

mgr Chrapkowicz Aneta

język angielski

mgr Elżbieta Mastek

język angielski, przedmioty zawodowe

mgr Iwona Kapela

język niemiecki

mgr Kinga Zając

wychowanie fizyczne

mgr Elżbieta Krupnik

plastyka, wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Kurek

przedmioty zawodowe

ks. Wojciech 0lesiński

religia

mgr Dorota Romanek

język niemiecki, przedmioty zawodowe

mgr Joanna Rzońca

przedmioty zawodowe

mgr Joanna Przybek

język niemiecki, język angielski

mgr Alina Radwan

biblioteka, przedmioty zawodowe,

mgr Barbara Panek

język angielski

mgr Dorota Włodarczyk

wychowanie fizyczne

mgr Daria Skalska-Węglarz

historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Monika Pasiut

geografia

mgr Barbara Jastrzębska

religia

mgr Bagińska-Chmura Marta

biologia, podstawy przedsiębiorczości

mgr Małgorzata Wojewodzic

przedmioty zawodowe

mgr Kopaczewski Paweł

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr inż. Monika Niedziela

informatyka, reklama

mgr Elżbieta Krupnik

plastyka

mgr Olgierd Morawski

historia

mgr Łysoń Angelika

matematyka

mgr Anna Wojtyła-Żydek

chemia

Skip to content