Informujemy, że w sekretariacie szkoły osoby, które kształciły się w:
→ Technikum dla Dorosłych,
→ Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych,
→ Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
→ Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
→ Szkole Policealnej dla Dorosłych

mogą odebrać pozostawione dokumenty (tj. zdjęcia, zaświadczenia, podania, życiorysy, świadectwa).

Skip to content