15 kwietnia wolontariusze z naszej szkoły spotkali się, aby podsumować realizowany w szkole przez
3 lata projekt Aktywni Młodzi! Głównym celem projektu był rozwój kompetencji społecznych
i liderskich poprzez aktywny wolontariat oraz warsztaty pracy zespołowej i spotkania z doradcą
zawodowym. Aż 43 uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w działaniach projektowych, które mogły
się odbyć dzięki współpracy naszej szkoły z organizacją pozarządową – Związkiem Centralnym Dzieła
Kolpinga w Polsce.
Na spotkaniu, które odbyło się w sobotę, kolejni uczestnicy projektu otrzymali swoje certyfikaty
potwierdzające rozwój kompetencji społecznych. W serdecznej atmosferze wspominaliśmy miłe
chwile spędzone w czasie wyjazdów i warsztatów. Spotkanie zakończyliśmy z przekonaniem, że warto
było zaangażować się w projekt Aktywni Młodzi! oraz nadzieją na dalszą współpracę.

Skip to content