Kim jest człowiek dobrze zorganizowany? Jak zwiększyć radość z życia
dzięki kilku narzędziom i technikom działania? Jak  odróżnić
rzeczy ważne od nieważnych i pilne od mogących poczekać?Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy warsztatów, które prowadził pan Robert Kawałko – trener oraz prezes  Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.Spotkanie zorganizowano  16 marca 2022 r., w ramach projektu ” Aktywni młodzi”, w którym nasza szkoła bierze udział współpracując ze Związkiem Dzieła Kolpinga w Polsce.

Skip to content