Miło nam poinformować, iż nasza szkoła również w tym roku uzyskała tytuł „Brązowej Szkoły” w rankingu Perspektyw. Na sukces złożyły się zarówno wyniki egzaminu zawodowego, jak i wyniki matur.

Przeanalizowaliśmy wyniki sprzedawalności egzaminu zawodowego – okazało się, iż pomimo trudnej sytuacji nauki zdalnej, od 4 lat obserwujemy wzrost zdawalności. W roku szkolnym 2020/2021 egzamin z kwalifikacji zdało aż 95% uczniów.

Również wyniki egzaminu maturalnego są znacznie wyższe niż w poprzednich latach – w roku 2018 zdawalność wynosiła 67% , a w roku 2021 – 84%. Z pewnością o wiele wyższymi wynikami mogliby się poszczycić nasi abiturienci, gdyby nie pandemia (zdawalność egzaminu maturalnego w roku 2019 wyniosła aż 90%).

Skip to content