W styczniu rozpoczynamy  rekrutację uczestników do II części realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 projektu Europejskie doświadczenia kluczem do kariery zawodowej o nr 2020-1-PL01-KA102-079625. Rekrutacja wyłoni 18 uczniów, którzy wezmą udział w zagranicznej mobilności zawodowej planowanej w maju 2022 roku. Wyjazd na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii będzie trwał 4 tygodnie. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie klas III technikum. Regulamin rekrutacji, formularz aplikacyjny i inne wymagane dokumenty są dostępne na stronie szkoły w zakładce Erasmus+. Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły do dnia 04.02.2022r. 

Skip to content