W ramach inauguracji Nowego Roku Szkolnego, w dniu 1 września odbyły się w naszej szkole uroczyste akademie. Pani Dyrektor Grażyna Gwoździewicz szczególnie ciepło powitała uczniów z klas pierwszych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Szkoły. W trakcie akademii upamiętniono także rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Przedstawiciele samorządu Szkolnego wraz z Panią Darią Skalską-Węglarz przygotowali prezentację multimedialną, która w atrakcyjny sposób przybliżyła dzieje walki naszego Narodu o wolność.