Prowadzona jest rekrutacja uczestników do realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 projektu Europejskie doświadczenia kluczem do kariery zawodowej o nr 2020-1-PL01-KA102-079625. Rekrutacja wyłoni 18 uczniów, którzy wezmą udział w zagranicznej mobilności zawodowej w listopadzie 2021r. Wyjazd na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii będzie trwał 4 tygodnie. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie, którzy od września 2021r. rozpoczną naukę w klasie III technikum. Regulamin rekrutacji, formularz aplikacyjny i inne wymagane dokumenty są dostępne poniżej. Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły do dnia 31. 08. 2021r.