W dniach 20 – 21. 05. młodzież będąca w projekcie Aktywni Młodzi! uczestniczyła w warsztatach współpracy zespołowej. Grupa projektowa doskonaliła swoje umiejętności w zakresie motywacji do działania, rozwiązywania konfliktów i wyrażania publicznie swojego zdania. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak radzić sobie ze stresem i czym różni się temperament od charakteru. Podczas warsztatów młodzież wykonywała ciekawe zadania wymagające współpracy, kreatywności i zaangażowania. Rozwiązywanie zadań sprzyjało zdrowej rywalizacji, a atmosfera spotkania integracji oraz budowaniu przyjacielskich relacji międzyklasowych. Warsztaty prowadziła p. Katarzyna Paszyńska – Chełkowska psycholog i doradca zawodowy z ramienia Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce.