To jeden z najnowocześniejszych i najlepiej płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym.

Polecamy ten kierunek osobom przedsiębiorczym i kreatywnym,  z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania  wielkich przedsięwzięć ! ! !

Logistyk znajdzie pracę na rynku TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) m.in. jako specjalista do spraw:

 •  logistyki sprzedaży i prognozowania popytu,
 •  logistyki przesyłek (usługi spedycyjne),
 •  logistyki systemów informatycznych  wspomagających dystrybucję,
 •  logistyki planowania produkcji i zapasów,
 •  logistyki transportu wewnętrznego,
 •  logistyki gospodarki odpadami,

Charakterystyka procesu nauczania

 • nauka w szkole trwa 5 lat
 • przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym są geografia i matematyka
 • praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni realizowana jest w trzeciej klasie
 • możliwość ukończenia kursów: operatora wózków widłowych, prawo jazdy kat. B (w ramach projektów unijnych)
 • możliwość dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu logistyki na studiach licencjackich, inżynierskich jak i magisterskich

Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji i po ich zaliczeniu uzyskają tytuł technika logistyka.

Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów

 • realizacja procesów magazynowych
 • obsługa magazynów przyprodukcyjnych
 • obsługa magazynów dystrybucji

Kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu

 • planowanie i organizowanie procesów transportowych
 • planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych
 • dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych

Kandydat do zawodu logistyka powinien charakteryzować się

 • łatwością w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi;
 • umiejętnością  podejmowania szybkich decyzji;
 • podzielnością i koncentracją uwagi;
 • odpornością na stres;
 • odpowiedzialnością;
 • umiejętnością  wnioskowania;
 • dokładnością.

Kacper Mleczko, 2g
Skip to content