Nasza Szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2020/2021 do ogólnopolskiego projektu wspierającego nauczanie informatyki i programowania. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mają dostęp do materiałów publikowanych przez nauczycieli akademickich (AGH). Ponadto uczestnicy projektu biorą udział w konkursach algorytmicznych i projektowych z cennymi nagrodami. Na potrzeby zajęć dydaktycznych szkoła będzie miała także dostęp do pomocy naukowych – programowalnych robotów. Projekt możne być realizowany zarówno na lekcjach w ramach rozszerzonego programu informatyki, jak i w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Dzięki udziałowi w  projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach mają zatem nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych i projektowych oraz na zdobycie cennych nagród.


Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o kontakt z nauczycielem informatyki – Panią Moniką Niedziela

Skip to content