W związku z likwidacją dokumentacji akt osobowych uczniów, informujemy, że w sekretariacie szkoły osoby, które kształciły się w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej w latach 1991-2018 mogą odebrać pozostawione dokumenty (tj. zdjęcia, zaświadczenia, podania itp.) w terminie od 06.06.2024r. do 20.06.2024r.

This will close in 0 seconds

Skip to content