TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK HANDLOWIEC – w ramach swoich zadań zawodowych organizuje prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży, wykonuje prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, prowadzi działania reklamowe i marketingowe, organizuje i prowadzi działalność handlową, może zarządzać działalnością handlową przedsiębiorstwa.

„Handlujesz – dużo zyskujesz”

Kształcąc się w zawodzie TECHNIK HANDLOWIEC nauczysz się m. in.:

 • organizować i prowadzić działalność małej firmy handlowej,
 • przeprowadzać negocjacje handlowe,
 • skutecznie szukać partnerów handlowych, zawierać umowy handlowe,
 • badać możliwości wzrostu udziału firmy na rynku,
 • organizować i prowadzić działania reklamowe,
 • kalkulować i oblicz ceny towarów,
 • obliczać rentowność sprzedaży, zyski i straty, koszty działalności, podatki.


Technik handlowiec to zawód dla osób: aktywnych, operatywnych, sprawnie komunikujących się, odpornych psychicznie i zrównoważonych emocjonalnie, mających dobrą prezencję, potrafiących szybko rozwiązywać napotkane problemy, otwartych na innowacje, uczciwych, gotowych do ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

  Absolwent w tym zawodzie znajdzie pracę w kraju i za granicą jako:

 • merchandiser,
 • specjalista / asystent ds. zaopatrzenia,
 • specjalista / asystent ds. sprzedaży,
 • kierownik, zastępca kierownika i pracownik działu obsługi klienta,
 • pracownik działu marketingu,
 • akwizytor,
 • przedstawiciel handlowy,