Dyrekcja szkoły

Dyrektor Szkoły:  mgr Grażyna Gwoździewicz                

Zastępca Dyrektora: mgr Małgorzata Gawęda