Dyrekcja szkoły

Dyrektor Szkoły
mgr Grażyna Gwoździewicz
Wicedyrektor
mgr inż. Magdalena Bałys

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie przyjmuje strony:

  • w poniedziałki od 12:00 do 14:00
  • w czwartki od 13:00 do 16:00

W przypadku nieobecności Dyrektora strony są przyjmowane przez
Wicedyrektora