Dyrekcja szkoły

Dyrektor Szkoły:  mgr Grażyna Gwoździewicz                V-ce Dyrektor: mgr inż. Magdalena Bałys