Pielęgniarka

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej
St. piel. dypl. specjalista w środowisku nauczania i wychowania
Janina Sordyl

Wtorek 8.30 – 14.30
Środa 8.50 – 11.50
Czwartek 9.00 – 14.00