Zapraszamy

Technik handlowiec to zawód dla osób aktywnych, operatywnych, sprawnie komunikujących się, potrafiących szybko rozwiązywać napotkane problemy, otwartych na innowacje, uczciwych, gotowych do ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Technik handlowiec to kierunek dla uczniów, którzy interesują się mechanizmami rynkowymi, marketingiem, reklamą i promocją.


Jako absolwent naszej szkoły będziesz umiał

 • organizować działalność handlową w przedsiębiorstwie handlowym oraz produkcyjno-usługowym,
 • analizować rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów,
 • badać możliwości wzrostu udziału firmy w rynku, wejścia na nowe rynki zbytu, w tym na rynki zagraniczne,
 • identyfikować bariery występujące w handlu, określa zasady
  i skuteczne formy marketingu,
 • prowadzić negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu i sprzedaży towarów oraz usług,
 • analizować skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów
  i usług oraz koszty działalności handlowej,
 • stosować różne formy i techniki sprzedaży ,
 • badać możliwości wzrostu udziału firmy na rynku,
 • obliczać rentowność sprzedaży, zyski i straty, podatki.

W naszej szkole nauczysz się podstaw handlu elektronicznego.
Będziesz wiedział, czym jest skuteczna reklama oraz efektywny marketing w sieci oraz tego, jak zbudować od podstaw sklep internetowy.

W trakcie nauki przygotowujemy do zdania egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji:
HAN.01 Prowadzenie sprzedaży,
HAN.02. Prowadzenie działalności handlowej,

Absolwent znajdzie pracę w kraju i za granicą jako

 • kierownik jednostki handlowej,
 • menedżer produktu,
 • przedstawiciel handlowy
 • pracownik działu marketingu,
 • pracownika działu sprzedaży,
 • pracownik agencji reklamowej,
 • pracownik działu obsługi klienta,
 • sprzedawca usług finansowych
 • doradca klienta,
 • merchandiser.