Jesteśmy zdani na naukę i rozrywkę a także kontakty ze znajomymi poprzez Internet. Dlatego warto przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny korzystania z komputera/urządzenia mobilnego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa powinniśmy zarówno chronić swoją prywatność (dane osobowe, wizerunek), jak i chronić urządzenie przed włamaniami (właściwe oprogramowanie), z rozwagą korzystać z publicznych sieci wi-fi oraz ze szczególną ostrożnością przesyłać (jeśli to konieczne) swoje dane osobowe i hasła.
Bezpieczny internet
Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Korzystając z komputera/urządzenia mobilnego należy kontrolować czas  i po każdych 45 minutach pracy należy zrobić co najmniej 10 minut przerwy. Należy wtedy wstać, pochodzić, wywietrzyć pomieszczenie. Pamiętajmy, że przy korzystaniu z ekranu najbardziej obciążone są nasze oczy dlatego przerwy warto też wykorzystać na odpoczynek oczu. Przydatną może być zasada 20-20-20, zgodnie z którą co 20 minut przez 20 sekund należy patrzeć na punkt odległy o co najmniej 6 m (20 stóp), najlepiej na zieleń za oknem. Warto wykonywać także ćwiczenia dla oczu, należy spojrzeć kolejno: w górę, w dół, w lewo i w prawo. W linku  „ergonomia” znajduje się schemat bezpiecznej postawy przy pracy na komputerze, który zapewnia najmniejsze obciążenie kręgosłupa
Ergonomia

Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania w rzeczywistości cyfrowej jest przestrzeganie zasad netykiety. Podobnie jak przestrzeganie zasad kultury osobistej w kontaktach międzyludzkich, tak przestrzeganie zasad netykiety w Internecie, spowoduje, że nasze kontakty będą rzeczowe, profesjonalne i dadzą nam satysfakcję. Zachowania zgodne z netykietą są też podstawowymi umiejętnościami nabywanymi w ramach kompetencji personalnych.
Netykieta

Życząc zdrowia i pogody ducha w tym trudnym czasie pandemii,
oraz satysfakcji z nabywania nowych kompetencji
Monika Niedziela