Konkurs odbył się 21.02.2020r. Uczniowie mogli wybierać spośród 40 piosenek miłosnych lub 6 wierszy zaproponowanych przez nauczyciela, jak również mogli przedstawiać swoje utwory. Wybrany przez uczestników utwór nie mógł zawierać wulgaryzmów, a jego recytacja/śpiew powinny trwać nie krócej niż 2 minuty.
Cztery klasy przedstawiły współczesne piosenki o miłości, natomiast piąta klasa wybrała Sonet 40 Williama Shakespeare’a.
Pierwsze miejsce zajęli ex-aequo Jakub Kozłowski z klasy II szkoły branżowej oraz Weronika Wójtowicz z klasy 2a. Kuba zaprezentował zespół Linkin Park z utworem „Numb”, a Weronikab”Mad World” Gary’ego Julesa.
Miejsce drugie zdobyła Patrycja Pałka reprezentująca klasę 1h.
Trzecie miejsce przypadło Martynie Kacorzyk z klasy 1 CHB. Obie dziewczyny zaśpiewały utwór „Say something” zespołu A Great Big Deal.
Wyróżnienie należy się klasie 1b za ich recytację wiersza pochodzącego z XVII wieku, który napisany został w języku staroangielskim.
Wszystkim uczestnikom gorąco gratulujemy 😉