Słowa te towarzyszyły szczególnemu wydarzeniu, jakie miało miejsce 7.06.2019 r. w ZS nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia placówki.
Uroczysty patronat sprawował Starosta Powiatu Wadowickiego – pan Eugeniusz Kurdas.
Jubileusz uświetnili znamienici Goście, reprezentujący władze państwowe, duchowieństwo, władze samorządowe, oświatowe, kultury, sportu, dyrektorzy szkół powiatowych, nauczyciele, katecheci, pracownicy, rodzice, absolwenci szkoły.
Dyrektor szkoły – pani mgr Grażyna Gwoździewicz odebrała gratulacje z rąk senatora -pana Andrzeja Pająka. Radny Sejmiku Wojewódzkiego – Rafał Stuglik w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego przekazał medal Polonia Minor, przyznawany za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz Małopolski.
Oficjalne gratulacje i podziękowania z okazji jubileuszu 70-lecia ZS nr 2 złożyli: pan Starosta Eugeniusz Kurdas i Wicestarosta – pani Beata Smolec oraz proboszcz parafii św. Macieja w Andrychowie prałat ks. Stanisław Czernik.
Zaproszony na uroczystość o. Leon Knabit – benedyktyn z Tyńca – wygłosił wykład na temat młodości i znaczenia wychowania młodzieży.
W części artystycznej przypomniano historię szkoły od roku 1949 do 2019, przeplataną scenkami, związanymi z ważnymi wydarzeniami w kraju.
Następnie uroczystości przeniosły się na teren szkoły, gdzie w obecności Gości odsłonięto pamiątkową tablicę, ufundowaną przez prof. Andrzeja Nowakowskiego, upamiętniającą 70 –lecie szkoły oraz reaktywację Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta i Wicestarosta Powiatu Wadowickiego oraz fundator tablicy, a poświęcenia ks. prałat Stanisław Czernik oraz o. Leon Knabit.
Jubileusz szkoły był doskonałą okazją do spotkania po latach dyrektorów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, absolwentów i rodziców.