Jako społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej jesteśmy niezmiernie dumni i zaszczyceni tym, że mogliśmy uczestniczyć w złotym jubileuszu kapłaństwa ks. kardynała Stanisława Ryłki. Uroczystość odbyła się w parafii św. Macieja w Andrychowie, w której wzrastała wiara i powołanie ks. Kardynała. Tutaj przyjął chrzest święty, przystąpił do I Komunii świętej, a w sakramencie bierzmowania został umocniony darami Ducha Świętego. Tutaj uczęszczał na katechizację, a szczególny wpływ na niego w tym okresie wywarł niezapomniany ks. Józef Sanak, więziony w okresie stalinowskim. W tym kościele ks. Stanisław odprawiał swoje prymicje jako kapłan, potem jako biskup i wreszcie jako kardynał. Nie zapomniał nigdy i nie zapomina o swoich korzeniach.
Od 1987 r. k. kardynał był ściśle związany z Watykanem, gdzie pełnił obowiązki kierownika sekcji młodzieżowej w Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Od 2002 r. jako sekretarz i prefekt Papieskiej Rady kierował ważnym sektorem życia Kościoła, jakim jest w nim udział świeckich, będąc również bezpośrednio odpowiedzialny za kolejne Światowe Dni Młodzieży.
Ojciec Święty Franciszek mianował dzisiejszego Jubilata Archiprezbiterem Bazyliki Santa Maria Maggiore – Matki Bożej Większej, jednej z czterech papieskich Bazylik w Rzymie. Znajduje się w niej sławny obraz Matki Bożej Salus Populi Romani – Ocalenia Ludu Rzymskiego, przed którym modlił się często św. Jan Paweł II. Papieski sekretarz przywołał kardynalskie zawołanie dzisiejszego Jubilata – Lux mea Christus – „Chrystus moim światłem”, zaznaczając, że kryje się w nim klucz do zrozumienia jego kapłańskiego powołania.

Na podstawie
https://diecezja.pl/aktualnosci/zloty-jubileusz-kaplanstwa-ks-kardynala-stanislawa-rylko/