Uczniowie zdobywający w naszej szkole zawód technika logistyka mają możliwość kształcenia swoich umiejętności informatycznych oraz wyobraźni przestrzennej. W ramach zajęć dodatkowych logistycy zdobywają doświadczenie projektując obiekty 3D w programie BLENDER. Utworzone przez uczniów projekty będą wydrukowane na drukarkach 3D i w ten sposób pracownie logistyczne wzbogacą się o pomoce dydaktyczne.
W pierwszej turze zajęć brała udział klasa pierwsza, teraz zajęcia zaczyna klasa druga, a po niej trzecia.