Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, które miało miejsce w andrychowskim kinie, swoje świadectwa otrzymali uczniowie szkoły zawodowej: sprzedawcy, fryzjerki i stolarze. Absolwenci powiedzieli wiele ciepłych słów pod adresem całej Społeczności Szkolnej, a Samorząd Szkolny i Pani Dyrektor podziękowali Absolwentom za wspólnie spędzony czas i zaangażowanie w życie Szkoły.